The Monk Who Sold His Ferrari

The Monk Who Sold His Ferrari


Excerpt จากรายการ New Dimensions

FM 96.5 ทุกวันอาทิตย์เวลา 9.00 – 10.00 น.

โดย
ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

 


The Monk Who Sold His Ferrari
28 เมษายน 2562

     
บทความที่นำเสนอสรุปประเด็นในหนังสือชื่อ “The Monk Who Sold His Ferrari” แต่งโดย Robin Sharma ซึ่งจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ต้องการถ่ายทอดประสบการณ์จากชีวิตจริงของ Julian Mantal ซึ่งเป็นนักกฎหมายที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพ ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ขับรถ Ferrari แต่วันหนึ่งกลับล้มลงเพราะโรคหัวใจเฉียบพลัน และหลังจากนั้นได้ขายสมบัติต่างๆ เพื่อไปแสวงหาธรรมะและฝึกจิตในประเทศอินเดีย เพราะขณะที่ป่วยหนักจนเกือบเสียชีวิตนั้น ได้ตั้งคำถามถามตัวเองว่า เกิดมาทำไมหรือต้องการอะไรในชีวิตกันแน่ และสิ่งที่เขาได้จากการฝึกจิตจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการพัฒนายกระดับคุณภาพจิตใจให้สูงขึ้น ทำให้สามารถดึงศักยภาพต่างๆ ออกมาใช้ได้ ทำให้รู้ว่าเกิดมาทำไม กำลังเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางใด และจะให้ใครร่วมเดินทางไปกับเรา ใจความสำคัญได้ดังนี้

​     1. ดูแลจิตใจของเราเหมือนดั่งที่เราดูแลสวนหน้าบ้านของเราให้สวยงามอยู่เสมอ
​     อย่าให้วัชพืชหรือหญ้าแพรกเติบโตขึ้นมารกรุงรังสนามหญ้าของเรา โดยในแต่ละวันเราต้องระมัดระวังไม่ให้สิ่งที่เป็นพิษฝังเข้ามาในจิตใจของเรา เช่น ความวิตกกังวล ความกลัว ความอยากมี อยากเป็น อยากได้ และจะไม่ให้เรื่องขมขื่นในอดีตมามีอิทธิพลครอบงำจิตใจของเราอีกต่อไป ซึ่งตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อย่าให้นิวรณ์ 5 เข้าครอบงำจิตใจ เพราะจะทำให้จิตใจมัวหมอง นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้ยกข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนว่า ในวันหนึ่งๆ คนเราคิดประมาณ 60,000 เรื่อง และ 90% ของเรื่องทั้งหมด เป็นการคิดแต่เรื่องเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา ฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องระมัดระวังความคิด พยายามตัดความคิดที่เป็นแง่ลบ หรือที่เป็นพิษออกไป ให้พยายามคิดแต่สิ่งที่ดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น แต่ถ้ายังมีความคิดแง่ลบเกิดขึ้นก็ให้พยายามคิดตรงกันข้าม

​     2. ไม่พยายามควบคุมพฤติกรรม หรือความคิดของคนรอบข้าง เพราะเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้
​     สิ่งที่ดีที่สุดคือ เราต้องควบคุมความคิดของเราให้ได้ เพราะวินาทีที่เราต้องการบังคับโลกให้เป็นไปตามใจปรารถนา เราจะมีแต่ความทุกข์ อึดอัด หงุดหงิด เศร้าหมอง เพราะสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ สมหวัง ผิดหวัง สุขหรือทุกข์ มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองสิ่งเหล่านั้นอย่างไร ถ้าเราคิดว่ามันเป็นปัญหา เราก็จะมีแต่ความทุกข์ แต่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วเรามองว่าธรรมชาติกำลังสอนอะไรเราอยู่ เมื่อเราผ่านพ้นปัญหานั้นๆ มาได้ เราก็จะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้น ฉลาดขึ้น มีความสุขขึ้น เพราะเราได้เรียนรู้จากปัญหาเหล่านั้น เช่น ทำงานมาตั้งนานทำไมไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลย เหตุผลเพราะเราเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานที่เราทำอย่างแท้จริงหรือเปล่า หรือเป็นงานที่เราไม่ได้ชอบมากนัก จนทำให้เราทำงานแบบไม่ใส่ใจหรือเปล่า นั่นหมายความว่า ทุกครั้งที่เกิดปัญหา มักมีสิ่งที่ดีซ่อนอยู่เพื่อให้เราเข้าใจตัวเอง คนรอบข้าง และเข้าใจโลกมากขึ้น

​     3. เพิ่มพลังจิตโดยการจินตนาการสิ่งที่เราปรารถนาให้เป็นรูปธรรม เป็นมโนภาพที่ชัดเจนในจิตใจ
​     ทำสิ่งที่ควรทำไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องสนใจว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ให้มุ่งมั่นลงมือทำ แล้วผลสำเร็จจะไม่ไกลเกินเอื้อม ต้องมีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นทุกๆ วัน เพื่อที่จะมีเป้าหมายในชีวิต ไม่ใช่อยู่ไปวันหนึ่งๆ เมื่อมีพลังจินตนาการที่อยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆ เราก็จะมีพลังที่จะเดินไปเพื่อทำให้มันสำเร็จ การจะบรรลุเป้าหมายต้องใช้ความเพียรอย่างสูง และคนที่จะมีความเพียรสูงต้องเป็นคนที่มีกำลังสมาธิสูง และการจะมีจินตนาการได้ต้องมีมโนภาพ เพราะมโนภาพจะช่วยทำให้จินตนาการของเราเป็นรูปธรรมขึ้นไปเรื่อยๆ มโนภาพจะทำให้รู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ ใช่หรือไม่ใช่ ถูกหรือผิดอย่างไร ดังนั้น หากต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องสร้างมโนภาพให้ปรากฏชัดขึ้นในจิตใจ

​     วิธีการทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ พบแต่ความสุขความเจริญ 
​     1. ฝึกจิตให้สงบต่อเนื่องทุกวันโดยไม่คิดอะไร วันละ 10-15 นาที จะทำให้จิตมีพลังมากขึ้น
​     2. ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ เพราะทั้งร่างกายและจิตใจสัมพันธ์กัน หากร่างกายแข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ร่าเริงผ่องใสตามไปด้วย
​     3. ดูแลเรื่องอาหารการกิน กินแต่อาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกาย เช่น ของหวาน ของทอด ของมัน เป็นต้น
​     4. ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา จะช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก คนที่ไม่ใฝ่หาความรู้จะเป็นพวกจิตใจแคบ เพราะมีมุมมองที่คับแคบ
​     5. ฝึกทบทวนข้อบกพร่องของตัวเองและพยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นตลอดเวลา
​     6. ฝึกตื่นแต่เช้า นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายจิตใจได้พักผ่อนเต็มที่ ตื่นมาอย่างมีความสุข
​     7. รู้จักสร้างสุนทรียะในจิตใจ ด้วยการฟังเพลง
​     8. สวดมนต์ ทำสมาธิ เพื่อให้จิตใจมีความสงบ และเป็นการดึงดูดสิ่งที่เป็นบุญกุศลเข้ามาสู่ชีวิต
​     9. รู้จักระมัดระวังภาพลักษณ์ของเราที่มีต่อคนอื่น ต้องมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลา เพื่อจะได้ไม่คิดผิด พูดผิด ทำผิด และมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาคนอื่น
​     10. ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
 
 
Copyright © ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
การสมัครสมาชิก

1. สมัครได้ที่สถาบันพัฒนาภาษา Fast English
  • สาขาสีลม โทร 02-631-2288  
  • สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว โทร 02-937-2121
2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชื่อบัญชี คุณบุญชัย โกศลธนากุล เลขที่บัญชี 206-238272-5

จากนั้น scan ใบ Pay in หรือ Slip ATM โดยระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ ส่ง e-mail มาที่ info@fast-english.com  และกรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 02-937-2121
รูปแบบสมาชิก
  1. สมาชิกระยะเวลา 6 เดือน (มูลค่า 500 บาท)
  2. สมาชิกระยะเวลา 1 ปี (มูลค่า 900 บาท
  3. สมาชิกระยะเวลา 1 ปีครึ่ง (1,200 บาท)
  4. สมาชิกระยะเวลา 2 ปี (มูลค่า 1,500 บาท)