ยุทธวิธีการสัมภาษณ์งานกับผู้บริหารชาวต่างชาติ

ยุทธวิธีการสัมภาษณ์งานกับผู้บริหารชาวต่างชาติ


Excerpt จากรายการ New Dimensions

FM 96.5 ทุกวันอาทิตย์เวลา 9.00 – 10.00 น.

โดย
ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

 


ยุทธวิธีการสัมภาษณ์งานกับผู้บริหารชาวต่างชาติ

     1. ทำการศึกษาบริษัทที่เราจะไปสัมภาษณ์

          1.1. หาข้อมูลจาก Internet หรือหนังสือพิมพ์ เพื่อให้รู้เกี่ยวกับปรัชญาการทำงานของบริษัทนั้นๆ ธุรกิจ ดีหรือไม่ดี ใครเป็นผู้บริหารสำคัญจะได้พอพูดออกมาได้เวลาสัมภาษณ์
          1.2. พยายามสืบถามว่าใครสัมภาษณ์ ศึกษาหาข้อมูลของคนนั้น จะได้รู้ว่าจะพูดอย่างไรเขาจะได้ ประทับใจ และพยายาม pronounce ชื่อของเขาให้ถูกต้องและชัดเจน
          1.3. พยามจดโน้ต เพราะข้อมูลห้ามผิดพลาด และจะได้ทบทวนวันสอบ

     2. การแต่งตัว
          2.1. แต่งตัวให้เขาประทับใจ Dress to impress
          2.2. Key word: Neat and Clean
          2.3. หากสมัครงานกับบริษัท ให้แต่งตัวตัวค่อนข้าง conservative เป็นการ show respect เพราะ บริษัทต้องการ respect ผู้ชายผูกเน็คไท ใส่สูทสีเข้ม ผู้หญิง ก็ให้ดู professional

     3. การวางตัว 
          3.1. Firm shake hand -- แสดง confidence and grace under pressure  
          3.2. Make an eye contact – แสดง honesty, confidence และเป็นการสร้างความประทับใจทำ ให้คุณดูเหมือนมีความสามารถ มีสมาธิ ไม่วอกแวก  
          3.3. ยิ้ม แสดงว่าคุณสามารถเป็น team player ผู้สัมภาษณ์ต้องการคุณสมบัติข้อนี้มาก 
          3.4. หากเขา offer a drink ก็ควรรับ สามารถใช้ buy time ปรับความรู้สึกและอารมณ์เข้ากับสถานที่
          3.5. นั่งหลังตรง แสดงบุคลิกภาพที่ดี สง่าผ่าเผย
          3.6. พยายาม Speak up อย่าตอบแค่ yes/no หรือสั้นๆ หรือถามประโยคตอบประโยค พยายาม articulate แต่อย่าถึงขนาด interrupt interviewers in the mid-sentence เพราะจะ miss the point  
          3.7. พยักหน้าเวลาเขาพูด = show your interest + pay attention ในสิ่งที่เขาพูด 
          3.6. อาจกล่าวชม office, ตึก หรือบริเวณ neighborhood “I got here early and I was walking around, I really love…….” = show your interpersonal skills + punctuality  
          3.7. ถ้ามีโอกาส ก็หัวเราะได้ แต่อย่าดังมากนัก = แสดง your easy-going personality  
          3.8. หายใจลึก ทำให้รู้สึก สงบจิตสงบใจ พร้อมจะรับคำถามเขาได้ 
          3.9. อย่าตกใจจนเกินเหตุ หากพูดผิด โดยเฉพาะในประโยคแรกๆ เพราะความตื่นเต้น กรรมการจะดูว่า เราจะ react อย่างไรกับ mistake ดังกล่าว อาจพูดว่า “I’m sorry. I’m a little nervous. I am really interested in this position and want to do well in this interview. I’ll start again.”

     4. การตอบคำถาม 
          4.1. พยายามทำให้กรรมการรู้สึกว่า I really enjoyed the interview หลังสัมภาษณ์เสร็จ 
          4.2. ต้องเตรียมคำตอบสำหรับ popular interview questions:  
               - Tell me a little about yourself ?  
               - What interests you most about this position?  
               - Where do you see yourself in 5, 10, 20 years?  
               - What is your ultimate career goal? 
               - Tell me about a project that challenged you most ?  
               - What are your greatest strengths?  
               - What did you like about your last job?  
               - What seperates you from other candidates?  
               - How does your previous experience/academic preparation/college activities relate to this work? 

          Tips วิธีการตอบ  
          1. Expand on your answer อย่าให้แค่ข้อมูลว่าทำอะไร แต่พยายามเล่าเรื่องเบื้องหลัง ความสำเร็จเพื่อแสดงว่า เราเป็นคนมีคุณสมบัติต่างๆ เหมาะสม เช่น  
                   - What is your proudest achievement?  
                   - Being accepted to the Honors program 
                   -  แต่ไม่พอ เราต้องอธิบายอุปสรรคและวิธีการแก้ไขว่า ทำอย่างไรในการเรียนจนได้เกียรตินิยม เป็น ต้น
          2. อย่าคิดว่า “What is the right answer?” แต่ให้คิดว่า ฉันจะใช้คำถามนี้ให้เป็น ประโยชน์อย่างไรว่า ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความรู้ ประสบการณ์ที่เรามี เช่น  
                    - Why did you apply for this position?  
                    - อย่าตอบเพียงว่า Because your company has a good reputation and I have expeience in this field before.  
                    - ควรบอกว่า เราเห็นว่าตำแหน่งนี้ require someone who has sound managerial and supervisory abilitites. I have these skills you are looking for. แล้วอธิบายว่าทำอะไร มาบ้างไม่ว่าจะเป็น part-time job หรือ extra-curricular activities เพื่อ support สิ่งที่เราพูด ให้มีน้ำหนัก 
          3. อย่าพูดแค่ประสบการณ์หรือความรู้ที่เราได้เรียนได้ทำในอดีต แต่ พยายาม link กับตำแหน่งที่เราจะทำในอนาคตให้ได้  
               - What experience have you had in dealing with difficult people?  
               - ให้บอกด้วยว่า เราได้เรียนรู้ว่า เราได้ข้อคิดอย่างไร ในการ apply กับการติดต่อกับบุคคลอื่นๆ ด้วย 
          4. ระวัง Trap question : What are your weaknesses? ห้ามตอบว่าไม่มี คนถามสนใจ ว่า คุณจะตอบอย่างไร คุณรู้จุดอ่อนของคุณหรือเปล่า (แต่ก็ไม่ควรบอกจุดที่ทำให้เราดูเหมือนไม่ เหมาะกับงานที่สมัคร) และหาทางแก้ไขหรือไม่อย่างไรต่างหาก
               - I find it difficult to delegate jobs to others—I always feel I will lose control of the assigned project. However, I realize that if I am not prepared to delegate the job. I will end up with having too much work and something can’t get done, and the project will suffer consequently. I now try to ….. 
               - หากคิดไม่ออก I think I am a perfectionist. I know it is not good to…… 
          5. พยามแสดงว่า เราเป็น Problem solver คิดถึงงานในมหาวิทยาลัย งานบำเพ็ญ ประโยชน์ และพยายามแสดงว่า เราได้เผชิญปัญหาอะไร เรามีวิธีวิเคราะห์ปัญหาอย่างไร และแก้ได้ อย่างไร
          6. พยายามแสดง enthusiasm และ ability to be a team player ในทุก คำตอบของเรา
               6.1. ต้องเตรียมคำถามไว้ เพราะกรรมการอาจถามว่า คุณมีคำถามอะไรไหมในตอนสุดท้าย ควรมีคำถาม ที่แสดงว่าเราเป็น good candidate ไม่ใช่การขอรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง  
               - What is the most pressing problem you firm is facing at the moment ? 
               - What would you like to see done in the next 2-3 months? 
               - What are some of the long-term objectives that you would like it to be completed?
               - Are there opportunities to take seminars or classes to learn more about the different facets of the company?
               - End the interview strongly จบด้วยการย้ำอย่างหนักแน่นถึงความสนใจจริงของเรา และย้ำถึง ความสามารถและประสบการณ์ที่เราสามารถ contribute ให้กับบริษัทใหม่ 

     5. Follow up ด้วย 
          5.1. ส่ง a thank-you letter เป็น a simple note thanking that person for taking time to meet you, saying how much you enjoyed the discussion, and how much you would like to join the team และจบท้ายด้วย Thanks for meeting with me and imparting your wisdom in my mind. ควรส่งกรรมการทุกคน 
               - ไม่ควรส่งเป็น email เพราะว่าถ้าเป็น การ์ดจะวางบนโต๊ะเขา remind ว่าเรากำลังรอคำตอบอยู่ + ไม่สามารถ forward ไปให้กรรมการคนอื่นได้ 
          5.2. โทรศัพท์ตามผลภายใน 1 สัปดาห์ = show your interest

 
Copyright © ดร.บุญชัย โกศลธนากุล, 2559
การสมัครสมาชิก

1. สมัครได้ที่สถาบันพัฒนาภาษา Fast English
  • สาขาสีลม โทร 02-631-2288  
  • สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว โทร 02-937-2121
2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชื่อบัญชี คุณบุญชัย โกศลธนากุล เลขที่บัญชี 206-238272-5

จากนั้น scan ใบ Pay in หรือ Slip ATM โดยระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ ส่ง e-mail มาที่ info@fast-english.com  และกรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 02-937-2121
รูปแบบสมาชิก
  1. สมาชิกระยะเวลา 6 เดือน (มูลค่า 500 บาท)
  2. สมาชิกระยะเวลา 1 ปี (มูลค่า 900 บาท
  3. สมาชิกระยะเวลา 1 ปีครึ่ง (1,200 บาท)
  4. สมาชิกระยะเวลา 2 ปี (มูลค่า 1,500 บาท)